Henkilöstö tyytyväistä ja lämpölaitos omaksi – huhtikuun valtuusto sujui leppoisasti

Henkilöstöraportti esiteltiin valtuustolle. Kunnan henkilöstömäärä oli vuonna 2021 kaikkiaan 160 henkilöä, joista 119 oli vakituisia. Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta. Sairauspoissaolopäiviä per henkilö oli 9,9.

Sairaspoissaolojen määrä on jatkanut laskemistaan edellisen vuoden tasosta. Se on hyvä tulos, sillä Suomen kunnissa keskimäärin sairauspoissaoloja on 16,7 päivää.

Vuonna 2021 kunnan palveluksesta ei jäänyt ketään vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kunta osti kaukolämpölaitoksen. Siltakylässä sijaitsevan laitoksen omistaa Nevel Oy (ent. Vapo), jonka kanssa sopimus on päättymässä tämän vuoden heinäkuun lopussa. Kunta sen sijaan omistaa aluelämpöverkoston.

Kunnan tekninen toimi on selvittänyt kaukolämpötoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Toimintamalli, jossa energiantuotanto, verkoston ylläpito ja kaukolämmön markkinointi sekä laskutus asiakkailta ovat eri toimijoiden hallinnassa, ei tuota liiketoiminnalle lisäarvoa vaan se päinvastoin hidastaa järjestelmän kehittämistä ja tehostamista.

Kunnalla on Nevel Oy:n kanssa solmitussa lämmöntoimitussopimuksessa tuotantolaitoksen lunastuspykälä, jota käyttämällä liiketoiminta on mahdollista järjestää yhdeksi paremmin tarkasteltavissa olevaksi kokonaisuudeksi. Laitoksen ja tontin lunastushinta on nyt 152 133,08 euroa.

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen lisätä määräraha kaukolämpölaitoksen lunastamiseksi.

Tarkoitus on lunastamisen jälkeen hakea liiketoiminnalle ostaja, joka vastaa kaukolämmön tuotannosta, verkostosta, asiakkuuksista sekä koko järjestelmän kehittämisestä.

Ostajalta edellytetään sitoutumista kaukolämpöjärjestelmän kehittämiseen sekä selkeitä tavoitteita tuotannon uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta.

Valtuustoaloitteiden tilanne vuodelta 2021 kerrattiin.

Aloitteita olivat Pyhtää-villapaidan suunnittelukilpailu, valaistuksen parantaminen, kaskinuotioiden hankkiminen, infopaketti kaikille pyhtääläisille yhteiskunnan tarjoamista tuista ja tukipalveluista, Purolan koulun alueen liikenneturvallisuuden parantaminen, viihtyisyyskartoituksen tekeminen koulujen piha-alueista, Pyhtään haaran melontareitti sekä muu vaara -kyltit Harjuntien alkuosuudelle.

Etusivulla nyt

Luetuimmat