Valkmusan avosuota palautetaan

Valkmusan kansallispuistossa käynnistettiin vuoden lopulla hakkuut, joilla on tarkoitus vauhdittaa ojitetun metsän saamista takaisin suoksi.

Pyhtään ja Kotkan alueilla sijaitsevan Valkmusan Munasuon itäosaa ojitettiin 1960 – 1980-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi.

– Ojitus ei kuitenkaan kaikkialla tuottanut ennakoitua tulosta, Metsähallituksen tiedotteessa todetaan.

Ojituksen seurauksena syntynyt puusto poistetaan nyt niiltä suon osilta, jotka ovat aiemmin olleet avoimia ja harvapuustoisia. Tällöin suolle palautuu puustoisten ja avoimien osien vaihtelu.

– Jo aiemmin alueella on tehty pienpuuston raivausta ja tukittu ojia kohteilla, joissa ei ollut tarvetta poistaa puustoa. Puuston poiston jälkeen suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla.

Valkmusan ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Avosuon laidalla poistetaan koko puusto, kun taas kantavammalla maalla tehdään perinteisempää harvennusta. Hakkuiden lopputuloksena metsän on tarkoitus vaihtua suoksi mahdollisimman tasaisesti.

– Hakkuut tehdään pehmeiden maiden korjuuseen soveltuvalla kalustolla, osin talvikorjuuna.

Puunkorjuun toteuttaa Stora Enso. Metsähallituksen Luontopalvelut käyttää puunmyynnistä saadut tulot suojelualueiden hoitoon.

Metsähallituksesta todetaan, että hakkuissa on tarkoitus parantaa luonnon monimuotoisuutta vahvistamalla niin sanottua vaihettumisvyöhykettä eli avosuon ja metsän välimaastoa.

– Esimerkiksi metsäkanalinnut saavat ennallistamisen ansiosta paremmat oltavat.

Etusivulla nyt

Luetuimmat