Pyhtään valtuusto päätti säilyttää kaikki veroprosentit vuoden 2021 tasolla

Vuoden toiseksi viimeisessä istunnossa valtuusto oli palannut jälleen koulun ruokasaliin väljemmästä koulun jumppasalista. Maskit kasvoilla käsiteltiin muun muassa Pyhtään veroprosentit.

Valtuusto päätti kunnanhallituksen esityksen mukaan pitää kunnallisveroprosenttina 20,75. Kymenlaakson keskiarvo kunnallisverossa on 20,92. Vain Miehikkälässä ja Virolahdella on alhaisempi veroprosentti 20,50. Naapurissa Uudenmaan puolella Loviisan kunnallisveroprosentti on 20,25.

Kunnanjohtaja Jouni Eho kehui Pyhtään jo vuonna 2014 tekemää sosiaali- ja terveystoimen ulkoistusta. Tällä ulkoistuksella kunnan talousarvioiden laatiminen ollut ennustettavaa ja talouden suunnittelu kivuttomampaa verrattuna muiden kuntien päätöksentekoon.

Kuluvan vuoden osavuosikatsauksessa kunnan tulos osoitti syyskuun loppuun mennessä noin 1 500 000 euron ylijäämää. Ennuste koko tilikauden osalta oli 619 811 euroa ylijäämäinen.

Valmistelijan hallintojohtaja Tommi Koskisen mukaan ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joista keskeisin on sosiaali- ja terveyden huollon kuntayhtymä Kymsoten taloudellinen tulos ja siitä kunnalle koituvat vastuut. Hän oli kuitenkin optimistinen, ettei kunnille tuleva lasku olisi niin suuri kuin tähän asti odotettu.

Kunnan työttömyysaste oli 8,7 prosenttia.

Kiinteistöverojen kohdalla asian esittelijä Koskinen oli pohjustanut valtuustolle verotusta merkittävällä muutoksella, joka astuu voimaan vuonna 2023.

”Sote- ja maakuntauudistuksessa Pyhtään kunnan verotuloista poistuu merkittävästi suurempi summa kuin kunnan sote-menojen siirtyvä summa on. Muutosta tasataan valtionosuuksilla, mutta asiaan liittyvä epävarmuus on luonnollisesti asian ollessa toistaiseksi valmistelussa suurta. Kunnilta leikattavaa verotulojen osuutta ei ole vahvistettu lopullisesti, mutta viimeisimpien laskelmien mukaan se olisi 12,39 %-yksikköä tuloverosta laskettuna.”

Vuonna 2023 kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista nousee merkittävästi. Siihen ei tule leikkausta valtion taholta.

Valtuusto piti kiinteistöverot samalla tasolla kuin 2021.

Esityslistalla ollut kaavoituskatsaus esiteltiin ennen valtuuston varsinaista istuntoa. Näin valtuutettujen kiittämää katsausta ei avattu kuntalaisille, vaikka juuri kaavoituksessa on eniten valituksia kunnassa. Olisiko juuri tämä asia ollut tärkeä käsitellä avoimin ovin mahdollisimman läpinäkyvästi?

Tieto

Kiinteistöveroprosentit

Pyhtään kiinteistöveroprosentit vuonna 2022:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30

vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,62

muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,55

voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10

pienvoimalaitos, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30

yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen kiinteistöveroprosentti 0,00

Etusivulla nyt

Luetuimmat