Yhteistyö nuorten ja Pyhtään kunnan välillä palkittiin

Sertifigaatin vastaanottivat Sanni Larvi (vas.), Silja Lomperi, Samu Leppänen ja Jaakko Nordling. Pyhtään kunta

Pyhtäänlehti

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on myöntänyt Pyhtään kunnalle Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin. Se myönnetään kunnille, jotka edistävät kunnan nuorten osallisuutta päätöksentekoon ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Sertifikaatteja on myönnetty aikaisempina vuosina yhteensä yhdelletoista kunnalle. Pyhtäälle myönnetty sertifikaatti on voimassa 1. kesäkuuta 2023 asti.

– On hienoa saada meidän nuorisovaltuustolle ja samalla koko Pyhtäälle tunnustusta työstä, jota on tehty pitkäjänteisesti nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi, kertoi Pyhtään nuorisovaltuuston puheenjohtaja Silja Lomperi.

Hänen mukaansa Pyhtäällä on opittu etenkin sitä, kuinka tärkeää on, että nuorilla, kuntapäättäjillä ja virkamiehillä on tahtoa ja mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä toistensa kanssa. Ilman yhteistyötä nuorisovaltuustolla ei olisi sen vaatimia toimintaedellytyksiä.

Mitä ovat toimintaedellytykset?

– Meillä se tarkoittaa yhteistyötä kunnan päättäjien ja virkamiesten kanssa. Kunta tarjoaa ohjaajat, jotka auttavat meitä esityslistojen tekemisissä ja tarvittaessa vaikka löytämään kunnan puolelta ne henkilöt, kenelle tehdä kysymyksiä.

Pyhtään kunta haki sertifikaattia nuorten aloitteesta. Pyhtään nuorisovaltuusto koostuu kolmestatoista pyhtääläisestä nuoresta, joita kiinnostaa vaikuttaa aktiivisesti Pyhtään asioihin.

– Mielestäni ollaan pystytty vaikuttamaan laajasti eri asioihin. Nuorille on saatu kouluille pingispöytiä ja lisää aktiviteettia. Meidän aloitteesta Pyhtäästä tuli savuton kunta maaliskuusta alkaen.

Lomperilla on kolmas vuosi nuorisovaltuuston jäsenenä. Hän kertoi tuona aikana yhteistyön ja viestinnän kunnan kanssa lisääntyneen.

– Myös kuntalaiset ovat saaneet nuorisovaltuustosta lisää tietoa, ollaan siis päästy näkyvämmäksi.

Nuorisovaltuustolla on edustajat kunnan eri lautakunnissa ja kunnanvaltuustossa.

Kommentoi