Keskusta: Innovatiivisuutta ja laatua peruspalveluihin

Ehdokkaat paikalla Riikka Turunen, Tuomo Seitola (takana) ja Reijo Yrjölä. Hannu Lehtinen

Hannu Lehtinen

Pyhtään Keskustan ehdokkaista Pyhtäänlehti tapasi operaatiopäällikkö, maatalousyrittäjä Reijo Yrjölän, röntgenhoitaja Riikka Turusen ja lehtori Tuomo Seitolan.

Kotimaisuuden ja aitouden vakuudeksi he totesivat olevan enemmän sitä kuin muut puolueet.

Mikä on puolueenne ja pyhtääläisinä teidän kärkiteema kunnallisvaaleissa?

– Puolueella on samat kuin meilläkin, aloitti Riikka Turunen.

– Kunnan elinvoimatekijät, laadukkaat peruspalvelut ja ympäristöä kunnioittava ja innostava ote. Pyhtään kuntatalous pitää pysyä kestävällä pohjalla. Halutaan laadukkaat, tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hyvinvointipalvelut. Se tarkoittaa, että ovat oikea-aikaiset ja kaikille saavutettavissa olevat palvelut.

Hän korosti kaikkien nykyisten ja tulevien valtuutettujen ohjenuoran kuntastrategian mukaisia investointeja.

Keskustalaiset nostivat myös puolueensa valtakunnallisena teemana monipaikkaisuuden kehittämisen. Jotta mökkiläiset voisivat muuttaa mökkinsä kakkosasunnoiksi, tarvitaan statuksen muuttamisen lisäksi nettiyhteyksiä, että sieltä voi työskennellä. Asiaan vaikuttaa myös kaksoiskuntalaisuuden ratkaiseminen. Se onkin jo sitten eduskunnan asia.

Tuomo Seitola korosti sen kuitenkin liittyvän myös kuntapolitiikkaan.

– Houkutteleva kuntarakenne, kunnan talous, palvelut ja ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi liittyvät yhteen. Ihmisten hyvinvointiin perustuu myös hyvinvoiva kunta. Mielikuva hyvinvoivasta kunnasta houkuttelee.

Myös sähköisen liikenteen lisääntyessä kunta voisi tukea sitä, että transfer-liikennöinti esimerkiksi pääkaupunkiseudulle lisääntyisi, jos kunta tarjoaisi sähköisiä kulkuvälineitä käyttöön vuokralla.

Tämän he korostivat linkittyvän heidän laadukkaiden peruspalvelujen innovatiivisiin ratkaisuihin.

Millaisia ovat paikalla olevien ehdokkaiden teemat?

Tuomo Seitola aloitti.

– Nostan koulutuksen, koulutusmyönteisyyden ja pitkälle tulevaisuuteen moniarvoisuuden ja luontoarvot. Vaikka tämä kuulostaakin eduskuntapolitiikalta, näen kunnan väestön moniarvoistumisen muuttoliikkeenä muista maista, tulee olla kunnan strategiassa.

– Minun teemat on lapset, luonto, arki ja liikunta. Ne on tätä hyvinvoivaa Pyhtäätä, sanoi Turunen. -On paljon puhuttu yritysten pärjäämisestä, mutta kyllä ihmisten hyvinvointi on tärkeä, että yrityksetkin voivat hyvin.

Hirvikoskella asuva Reijo Yrjölä nosti omaksi teemakseen Hirvikosken ja lisäsi vielä hetken kuluttua Vastilan sekä Haaviston.

– Pyhtäätä pitää katsoa kokonaisuuteen. Toki toimiva kyläkeskus on edellytys toimivalle kunnalle. Tietoliikenneyhteydet ja palveluverkko tulisi säilyttää kylissäkin, ettei kaikkea keskitetä kyläkeskukseen. Täytyy olla edellytys asua kylilläkin.

Turunen komppasi alleviivaten hirvikoskelaisten toimivasta kylähengestä ja toivoi kaikkien pyhtääläisten puhaltavan samalla lailla yhteen hiileen. Kaikkia keskustalaisia ehdokkaita he kuvasivat särmäjoukkueeksi, missä on eniten yrittäjiä.

Minkä puolueen mielipiteitä eniten huomioitte tulevassa yhteistyössä?

– Luulen että kaikkien kanssa tulee pystyä yhteistyöhön, ehätti jälleen Turunen aloittamaan. Kuten Pyhtäällä ollaan huomattu, asiat voi riidellä, ei niinkään ihmiset. Pystytään yhteistyöhön, on tähänkin asti pystytty.

Sitten tuli poliitikon jatkona, että katsotaan ensin vaalit, ollaanko siellä neuvottelemassa kunnanhallitusneuvotteluissa.

– Ei se puoluepolitiikka pienessä kunnassa sillä lailla nouse, Yrjölä lisäsi.

Keskustalaiset tavoittelevat viittä paikkaa valtuustoon.

Millainen on kunnan talous nyt ja löytyykö leikattavaa?

– Nyt on hankala tilanne seuraavat vuodet, kun ennustettavuus on heikko, totesi Yrjölä. Tiukka kulukuri on pidettävä, kun silloin nostettiin veroäyriä. Koronan aiheuttamia vääristymien pohjalta ei voida tehdä suunnitelmia. On oltava realistinen.

Riikka Turunen naurahti päälle ja lisäsi.

– Jos leikkauksista puhutaan, niin tienvarsia voisi hoitaa paremmin.

Siirry vaalien tulospalveluun

Kommentoi