Erä- ja luontokulttuurimuseo -hankkeen katselmus vaikuttui yhteistyöstä

Projektipäällikkö Timo Kukko oli vaikuttunut yhteistyöstä Pyhtäällä. Hannu Lehtinen

Hannu Lehtinen

Erä- ja luontokulttuurimuseo -hankkeen nelihenkinen ryhmä vieraili arvioimassa tulevan museon sijoittumismahdollisuutta Pyhtäälle. Vieraat vietiin kunnanjohtaja Jouni Ehon orkestroimana Siriuksen lähiseutuun maasta ja ilmasta käsin. Aamupäivällä tarkastusryhmää olivat vakuuttamassa yhteistyökumppanit Pyhtäältä, Kotkasta, Kouvolasta ja Loviisasta. Hanke näyttäytyi selvästi koko Kymenlaaksoa suurempana kokonaisuutena, eikä vain pienen Pyhtään hartioilla lepäävältä idealta.

Paikalle tulleessa työryhmässä oli museoasiantuntijoita hankkeen projektipäällikkö Timo Kukon johdolla. Se on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Suomen Metsämuseoyhdistyksen hallinnoima hanke, jolla selvitetään mahdollisuus perustaa suomalaisen luonnon virkistyskäyttöön keskittyvä museo.

Millaisen vaikutuksen Pyhtää on tarjonnut?

– Ennen kaikkea on noussut esiin yhteistyö. Pyhtään ja Kymenlaakson silmiinpistävä piirre verrattuna muihin Suomen hankkeisiin, on äärettömän hyvä yhteistyö ja verkosto. Ei ainoastaan kuntienvälinen, joka sekin on poikkeuksellista, vaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö. Kaikki tuntuu puhaltavan yhteen hiileen.

Palaute on varmasti isännille erinomaista palautetta maakunnassa, missä on liian usein jääty telineisiin kiistelemään, miten lähdetään liikkeelle.

– Tällaista yhteistyörinkiä, joka täällä on, ei ole muualla muodostunut, Kukko kehui.

Tällaista yhteistyörinkiä, joka täällä on, ei ole muualla muodostunut.

Timo Kukko

Häneen vaikutti lisäksi sijainti metropolialueen läheisyydessä ja sen tuomat mahdollisuudet. Vapaa-aikakeskus Siriuksen mukanaolo tukee kokonaisuutta ja tuo yritystoimintaa.

– Kaikkiaan hankkeella on tavoite vaikuttaa elinvoimaisuuteen ja tuoda hyvin merkittäviä elinvoimamahdollisuuksia. Aluetalousvaikutus on arvioitu olevan jopa 15-17 miljoonaa. Tällä alueella erityisesti uskotaan sen vaikuttavuuteen.

Millaisessa seurassa Pyhtää on tekemisissä, millä muut erottuvat?

– Niissä on kaikissa omat vahvuutensa, joten on osoittautunut, että meidän täytyy tarkentaa vielä konseptia, vähän kehittää sitä per paikkakunta. Jossain on valmiina kokoelmatilat ja jossain ei, jossain on kokouspalvelutiloille isommat tarpeet. Todella hyviä hakijoita on, täytyy sanoa että hakijat ovat paljon parempia kuin osattiin odottaa.

Hankkeen toteuttajat keskustelevat ministeriön kanssa mahdollisesti tarkempien tarjousten pyytämisestä. Silloin arvioitaisiin varsinaista investointia, itse toiminnan tukemista ja koko konseptia.

– Tarjousten saaminen yhteismitalliseksi on haastavaa. Jos ollaan osana isompaa museokeskusta, saisimme vain osan lipputuloista, mutta kävijämäärä olisi suurempi. Pyhtäällä rakennus voisi olla oma tai jossain olisimme kunnan vuokralaisina, jolloin investointi olisi pienempi, mutta toimintakulut olisivat suuremmat.

Luonto on esillä kaikilla tarjokkailla, luontoa Suomessa riittää. Pyhtään vahvuuksia ovat meri, joki, suoalueet ja kalliot. Myös tulevan museon saavutettavuus ratkaisee.

– Museon pitää tänä päivänä sijoittua teiden risteykseen, ihan niin kuin kaupalliset kioskit. Ei meillä ole sellaista rahamäärää, että voisimme rakentaa Bilbaon tyylisen museon sinne, missä ei ole mitään.

Pyhtään riskinä Kukko piti, onko seudulla riittävä kulutuspohja pitämään esimerkiksi ravintoloita yllä sesongin ulkopuolella. Hän arvioi myös oppilaitosyhteistyötä. Yliopistoa ei ole, joten ammattikorkeakoulu on tärkeä.

Lopullinen päätös Erä- ja luontokulttuurimuseon sijainnista venyy todennäköisesti alkuperäistä toukokuuta pidemmälle.

–Kaikki vaatii aikaa, Kukko eritteli. Toisaalta, jos hanke on elänyt jo 140 vuotta, niin ei tässä mikään kiire ole, tässä on pitkä tähtäin.

Tieto

Erä- ja luontomuseohanke

Suomen Metsästysmuseo ja Suomen Kalastusmuseoyhdistys käynnistivät maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä museoviraston tukemana hankkeen valtakunnallisen, luonnon virkistyskäyttömuotoja yhdistävän uuden museon aikaansaamiseksi.

Erä- ja luontomuseosta avoimen hakemuksen teki 25 kuntaa.

Pyhtää oli yksi jatkoon valituista.

Lisätiedot: eraluontomuseo.fi

Kommentoi