Yrittäjät korostavat lentokentän merkitystä

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021-2032. Yksi lausunnonantajista oli Kymen Yrittäjät ry, joka nosti Pyhtään lentokentän roolia.

Kymenlaakson Yrittäjien lausunto korosti, miten suomalaisen liikennejärjestelmän keskeisin tehtävä on taata kansalaisten arjen, työmatkojen ja vapaa-ajan liikkuminen ja ennen kaikkea elinkeinoelämän ja yritysten kuljetusten sujuvuus.

Liikennesuunnitelma erittelee eri liikennemuodot pääosin erillisiksi kokonaisuuksiksi. Kuitenkin liikenne ja logistiikka- ja sen infra tulee nähdä alueellisina kokonaisuuksina, missä eri liikennemuodot muodostavat alueellisen kokonaisuuden.

Kymenlaakso on johtava logistiikkamaakunta ja sitä tulee arvioida sellaisena, sataman, rautatien, maanteiden ja lentoliikenteen logistisena kokonaisuutena ja osaajana, joka on myös koko Suomelle merkittävä resurssi.

Kymen Yrittäjät nosti Pyhtään Helsinki-East -lentokentän edellytykset nousta merkittävään rooliin, kun Helsingin kaupunki lopettaa kuluvan kevään aikana lentotoiminnan Malmin kentällä.

Pyhtään lentokenttä on valmis Malmin lentokentän toiminnan ja perinnön jatkajaksi.

– Pyhtää Helsinki-East on lähellä pääkaupunkiseutua ja siellä on ymmärretty yleisilmailun kasvava rooli tulevaisuuden liikenneratkaisuna. Kentällä on loistavat edellytykset palvella ammatillista liikennettä ja toimia toimialan sijoittumispaikkana, todetaan yhdistyksen lausunnossa.

Raskas reitti- ja rahtiliikenne kuuluu Helsinki-Vantaalle, kaikki muu yhteiskuntaa palveleva ilmaliikenne, kuten taksikoneet, työlentoyhtiöt, helikopterit, huollot jne. tulee sijoittaa pääkaupunkiseudun kakkoskentälle.

Pyhtälle voi avautua myös kansainvälinen rooli Itämeren alueen lentoliikenteessä.

Alalla tehdään paljon tutkimus- ja tuotekehitystä ja erityisesti ilmailun sähköistyminen avaa uusia merkittäviä mahdollisuuksia. Pyhtäällä kyse on ilmailun vihreästä loikasta, joka voidaan toteuttaa Suomessa.

Tulevaisuuden digitaalinen lentokenttäverkosto mahdollistaa kevyen syöttöliikenteen. Ilmaliikenne on erityisesti elinkeinoelämälle, vientiteollisuudelle ja matkailuelinkeinolle välttämättömyys.

Finavia on jo poistanut verkostostaan lentokenttiä, viimeksi Enontekiöllä, ja useat muut lentokentät ovat lopettamisuhan alla.

Kymen Yrittäjät korosti, että valtiollisiin toimijoihin nojautunut ilmaliikennestrategia on uusittava. Samalla on syntynyt tarve yhä joustavampiin ja palvelutasoltaan parempiin yhteyksiin.

Yrittäjät ottivat kantaa myös meriliikenteen, väylämaksujen, joukkoliikenteen ja kuljetusten kilpailutilanteeseen.

Etusivulla nyt

Luetuimmat