Vaalikynästä | Kommentti Lastenkoti Taimelan lakkauttamiseen

Lasten vastaanottokoti Taimela Kotkassa on tarjonnut lyhytaikaista tuki- ja arviointijaksoja alle 15-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Taimelassa on sekä lastensiipi että perhesiipi. Lastensiipi toimii vastaanottoyksikkönä kiireellisissä tilanteissa  ja perhesiipeen tullaan suunnitelmallisesti tarjoten ensikotiasumista sekä perheelle tarjotaan tuettua asumista silloin kun perhe tarvitsee kokonaisvaltaista tukea. 

Kyseessä on siis Kymenlaaksossa  ainoa yksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti pienille lapsille. Taimela on tarjonnut turvallista asumista, arviointia sekä tukea tuen tarpeessa oleville lapsille ja heidän  perheilleen.

Taimelalla on pitkät perinteet lastenkotityöstä, lähes 40 vuotta. Henkilökunta on asiantuntevaa, empaattista ja työhönsä sitoutunutta. Heillä on vahva ammattitaito hoitaa lapsia ja nuoria sekä tukea vanhempia heidän vanhemmuudessaan.

Nyt Taimela on päätetty ajaa alas elokuun aikana. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Toimenpiteenä se tarkoittaa sitä, että perhehoitoa lisätään ja lyhytaikaisen perhehoidon toimintamallia uudistetaan, jolloin vastaanottokoti Taimela Kotkassa lakkautetaan elokuun aikana.

Päätöksen vaikutukset on arvioitu: Leikki-ikäisen lapsen kasvun tuki perhehoidossa. Laitoshoidon tarpeessa oleville lapsille arvioidaan oman laitoshoitotoiminnan tuki. Perhehoidon kasvun myötä sijoituskustannukset kevenevät.

 

Missä on se inhimillinen näkökulma? Kun perhe on kriisissä ja lapset tarvitsevat lastensuojelun toimenpiteitä niin alle 15-vuotiaat lapset on voitu ottaa Taimelaan turvaan, vaikka mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Meillä Kymenlaaksossa on lisääntyvässä määrin perheitä, joissa vanhemmat kärsivät päihde-, mielenterveys ja huumeongelmista ja silloin on oltava lapsille paikka, jonne he pääsevät mihin vuorokauden aikaa hyvänsä ja missä lapset ovat hyvässä hoidossa ja turvassa niin kauan kunnes vanhemmat pystyvät hoitamaan lapsensa vastuullisesti. Kriisitilanteissa lapsi tulee Taimelaan usein viranomaisten toimittamana.

Lasten vanhempia on voitu tukea Taimelan toimesta niin että perhe tai toinen vanhemmista on päässyt lapsen kanssa perhesiipeen asumaan ja heitä on tuettu vanhemmuudessa ja ihan normaali arjen toiminnoissa.

 

Taimela on ollut hyvä ja turvallinen paikka ns. normaali lapsille ja eri-ikäisille lapsille, joiden tarpeet vaihtelevat paljon.  Pienellä alle yksivuotiaalla on erilainen tarve hoivaan kuin yli 10-vuotiaalla lapsella ja pienemmät lapset kokevat helposti olonsa turvattomaksi isompien lasten seurassa mikä aiheuttaa haasteita pienten turvallisuudentunteen rakentumisessa.

 Kymenlaaksossa on myös tarvetta vaikeasti oirehtiville, väkivaltaisille lapsille sekä nuorille tarkoitetulle erityisyksikölle. Neuro-ongelmaisia sekä väkivaltaan taipuvaisia lapsia ei tulisi sijoittaa samaan yksikköön ns. tavallisten lasten kanssa väkivallan uhan sekä muiden ongelmien vuoksi. Myös lapset, jotka ovat niin sanottuja hatkalapsia ja odottavat hakijaa sijoituspaikastaan, tarvitsevat turvallisen paikan siihen saakka, kunnes heidät haetaan. Hatkalapset ovat lähteneet karkuteille omasta sijoituspaikastaan, ja he ovat usein joutuneet kaltoinkohtelun kohteeksi karkureissuillaan.

Eri ikäisille lapsille tarkoitetut yksiköt ovat tärkeitä niin että turvallinen lapsuus on mahdollista kaikille Kymenlaaksolaisille lapsille ja nuorille. Taimelan alasajo ei ole pitemmällä aika välillä hyvä ratkaisu, siinä menetetään hyviä ammattitaitoisia työntekijöitä, toimintamalleja ja asiantuntemusta.

Tulevaisuudessa pyritään kehittämään perhehoitoa mutta kuinka moni perhehoitopaikka sitoutuu vaativien lasten ja nuorten hoitamiseen? Myös yhteistyön on toimittava perheiden kanssa. Onko heillä yhtä hyvä asiantuntemus kuin nykyisillä Taimelan ammattitaitoisella henkilökunnalla? Onko perhehoito pitemmällä tähtäimellä edullisempaa kuin Taimelan antama hoito myös inhimillisestä näkökulmasta katsottuna?

 

Etusivulla nyt

Luetuimmat